Prosimy o dokładne i rozważne wypełnianie poniższych danych, ich poprawność ma kluczowe znaczenie w sprawnym przeprowadzeniu rekrutacji.

Nazwa szkoły, do której chcesz się zapisać:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach ul. Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

Rekrutacja na rok szkolny

Dane ucznia/uczennicy

Dane ojca / opiekuna prawnego

Dane matki / opiekunki prawnej

Uwagi dodatkowe

  Potwierdź poprawność dannych

Dokumenty

W kolejnym kroku pobierzesz dokumeny, które należy wydrukować, wypełnić, podpisać przez oboje Rodziców oraz przesłać na adres:

Biuro Szkół Fundacji Królowej Świętej Jadwigi,
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa
z dopiskiem: “ZGŁOSZENIE WOJEWÓDZTWO…”
(odpowiednio dla szkoły, do której jest zgłaszane)